มอบเกียรติบัตรอ่านบทกวีบรรเลงคีตา

ห้องสมุดร่วมกับชุมนุม ST FOLKSONG มอบเกียรติให้นักเรียน คุณครูที่ฝึกซ้อม นักดนตรีจากกิจกรรมดนตรีเที่ยงวัน