กิจกรรม OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิต เนื่องในวันเปิดบ้าน ส.ธ. สู่สีสันแห่งการเรียนรู้ OPEN HOUSE 2019