รับมอบหนังสือ จากคุณวิสุทธิ์ ขาวเนียม

รับมอบหนังสือ จากคุณวิสุทธิ์ ขาวเนียม
เรื่อง : กุมภาพันธ์ บางทีก็มีฝน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานประเภทกวีนิพนธ์ ที่ส่งเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) พ.ศ.2562