ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวนัสนันท์ เทพวัง ม.2/11, เด็กหญิงพัทธ์ธีรา แป๊ะป๋อง ม.2/12 และ เด็กหญิงนภัสพร ช่วงเสน ม.1/8 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง รายการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3 จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 6-8 มกราคม 2563