เยี่ยมสักการะครูวิชาการพิศิษฎ์

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 คุณธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์และคณะทายาทตระกูลวิชาการพิศิษฎ์ เข้าเยี่ยมชม กราบสักการะรูปหล่อคุณครูขุนวิชาการพิศิษฎ์ ณ หอสมุด90ปีวิชาการพิศิษฎ์ พร้อมมอบทุนของมูลนิธิวิชาการพิศิษฎ์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี