กิจกรรมนักเรียนยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2562

สมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรนักเรียนยอดนักอ่านประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น รวม 13 คน