กิจกรรมรู้เรื่องเมืองเรา

กิจกรรมรู้เรื่องเมืองเรา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักในท้องถิ่นตนเอง
วิทยากร : นายบรรจง เพ็ชรชู ประธานสมาคมหนังตะลุง ปักษ์ใต้ สุราษฎร์ธานีและกรรมการบริหารสมาคมหนังตะลุงปักษ์ใต้แห่งประเทศไทย