Category: ไม่มีหมวดหมู่

มี.ค. 20

หลักการทำงาน

จังหวะ การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ สามารถอธิบายโดยล …

Continue reading

มี.ค. 19

ข่าวใหม่ของเครื่องยนต์เล็ก

เครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนที่ประยุกต์ใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิ …

Continue reading