ข่าวใหม่ของเครื่องยนต์เล็ก

เครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนที่ประยุกต์ใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง