การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษากรองอากาศ อ่านที่นี่

ดูVDOหลักการทำงานของเครื่องยนต์

กรองอาศ

กรองอากาศ  คลิกที่นี่

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์

ลูกสูบ         piston

 

ก้านสูบ

ก้านสูบ

เสื้อสูบเสื้อสูบ

ลิ้ินไอดีvalve

ลิ้นไอเสียvalve

สปริงลิ้นspringvalve

ลูกปืนเพลาข้อเหวี่ยงbaring

หัวเทียนspark plug

electric

คอยจุดระเบิด

คาร์บูเรเตอร์carburator

กรองอากาศairfilter

ล้อช่วยแรงfan

กาวานาgoverner

กระเดื่องลิ้นกระเดื่องลิ้น

 

หลักการทำงาน

จังหวะ การทำงานของเครื่องยนต์ 2 จังหวะ

สามารถอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้

จังหวะที่ 1
ดูด/อัด: ลูกสูบเคลื่อนที่ลงจากศูนย์ตายบนสู่ศูนย์ตายล่าง ในขณะที่ลูกสูบ

เคลื่อนที่ลงมานั้นจะจะทำให้ช่องพอร์ตไอดีเปิดไอดีถูกอัดจาก ห้องแคร้งค์

ผ่านเข้ามาบรรจุในห้องเผาไหม้ในตอนนี้ช่องพอร์ตไอเสียจะเปิดออก

ด้วยเชื้อเพลิงที่เข้ามาจะช่วยขับไอเสียจากการเผาไหม้ด้วย ในการทำงาน

ดังกล่าวเพลาข้อเหวี่ยงทำงาน1/2 รอบ (ครึ่งรอบ)

จังหวะที่ 2
ระเบิด/คาย:ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นจากศูนย์ตายล่างขึ้นสู่ศูนย์ตายบนทำ

ให้ช่องพอร์ตไอดีและพอร์ตไอเสียปิดอัดเอาเชื่อเพลิงให้มีปริมาตรเล็กลง

ใน ห้องเผาไหม้ หัวเทียนส่งประกายไฟจุดระเบิดเชื้อเพลิงลูกสูบเคลื่อนที่

ลงเพราะแรงระเบิดทำ ให้ลูกสูบอัดเชื่อเพลิงในห้องแคร้งค์แล้วถูกอัดเข้า

มาเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ ลงจนพอร์ตไปดีและพอร์ตไอเสียเปิดเชื้อเพลิงจะ

ขับไล่ไอเสียออกด้วย เพลาข้อเหวี่ยงหมุนครบ 1 รอบ พอดี

ข่าวใหม่ของเครื่องยนต์เล็ก

เครื่องยนต์เล็กแก็สโซลีนที่ประยุกต์ใช้แก็สเป็นเชื้อเพลิง