การรายงานสถานะการตัดยอดงบประมาณแผนงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถติดตามสถานะการตัดยอดงบประมาณแผนงานโครงการ ตามลิงค์ต่อไปนี้ click ที่นี่

กลุ่มงานนโยบายและแผน ยินดีต้อนรับ

กลุ่มงานนโยบายและแผน ขอใช้เว็บไซต์นี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแผนงานโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนสุราษฎร์ธานีทุกท่าน