แผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม

   

 

 

 

 

 

 

    แผนกิจกรรมการเรียนรู้วิชาผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น ของครูกิตติญาณี  หิริศักดิ์สกุล

ซึ่งเป็นบุคลากร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี    ซึ่งสอนทั้งวิชาสาระพื้นฐานและ  สาระเพิ่มเติม

แผนการสอนนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร  เป็นเพียงการจัดทำอย่างเป็นปัจจุบันมากที่สุด  เพื่อเป็นการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้  กันในสังคมเครือข่ายออนไลน์

 

ท่านผู้อ่านผู้ชมท่านใด  มีข้อติติงหรือข้อเสนอแนะ   นำความคิดมาแชร์กันได้นะคะ

เป็นแผนที่อิงเศรษฐกิจพอเพียง  มีครบทุกหน่วย  เนื่องจาก  มีหลายหน้า

 

ท่านผู้ชมผู้อ่าน   สามารถคลิกดาวโหลด  ได้จากลิงค์นี้

http://www.st.ac.th/lumboo/wp-content/uploads/sites/7/2013/03/phanlocal.doc