มิ.ย. 04

นางเอก….ของครู

คาบสอนวันนี้ เป็นวิชาเกี่ยวกับโครงงาน  ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จากสิ่งที่ได้เห้นที่เป็นปัญหา  แล้วพยายามหาทางแก้ไข

ก็มีหลายกลุ่มทีเดียว  ที่น่าสนใจ  ….ครูจะพยายามนำมาเล่าเรื่อยๆนะคะ

…………………………………………………….

ครูนั่งดูสภาพความเป็นธรรมชาติ  ที่นักเรียนพยายามตั้งใจรายงานโครงงานของตนเอง

นั่งดูด้วยความสุขใจอย่างยิ่ง  เค้าคิดประดิษฐ์กล่องเหลือใช้  มาแยกขยะในห้องเรียน  คิดรณรงค์ให้ผู้อื่นทำตามด้วย

และการคิดของเขา  คิดท่ามกลางความสุขของหัวใจ    เต็มใจทำ  ตั้งใจทำ

 

การคิดในสิ่งดีๆเชิงบวก  จากเยาวชนตัวน้อยๆวันนี้  ครูคิดว่า  คงพยุงไม่ให้โลกป่วยไปมากกว่าเดิมมากกว่านี้

ลองชมคลิปด้านล่างดูนะคะ  ครูบอกเค้าว่า …

.”  ครูถ่ายคลิป   ให้เอาไหม “

เค้าพยักหน้าพอใจ  แล้วถามต่อว่า  หนูจะพูดแนวไหนดี  ตามธรรมชาติ  พูดตามใจคิด  ก็จะออกมาดีเอง

ครูบอกเค้าว่า  แนวไหนก็ได้  ตามใจที่คิดอยากจะทำ  พูดไปเลย   วันนี้หนูคิดได้อย่างนี้

มีจิตสาธารณะ  คิดอนุรักษ์ในโรงเรียน  ครูหวังว่าวันข้างหน้า  หนูคงคิดอะไรเชิงอนุรักษ์ได้ดีกว่านี้ได้ดีทีเดียว

เชื่อไหม……………………………

ผลงานของนักเรียน  วิชา ง 30106  โครงงาน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คลิ๊กชมรายละเอียด  และชมคลิปได้จากลิงค์นี้

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2013/06/04/entry-2