การพับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ

ตอนที่ 2 ” สอนเล่นๆ แต่เน้นทำจริง ”

( มีคลิปด้วยค่ะ )

..

คนจริง มักจะพูดแล้วต้องทำจริง

คนเรา มิว่าวัยใด ความศรัทธา ความพอใจ ที่คิดจะทำอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าหัวใจเรียกร้อง

ที่จะทำ พูดภาษาตรงตัว คือ อยากทำ มุ่งมั่นที่จะทำ ตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ ย่อมทำได้เสมอ

การทำได้แบบที่หัวใจตนเองอยากทำ จะเป็นการเข้าใจ จำได้ ทำได้ที่คงทนถาวร

และความสุขที่แท้จริงของคนเป็นครู ก็อยู่ตรงนี้แหละ ตรงที่ เค้าทำได้แบบคงทน ถาวร

ผุ้เรียน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ทำได้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างถูกต้อง และมีเป้าหมายในชีวิต มีตารางชีวิตในหนึ่งวันที่มีคุณค่า เค้าทำได้เช่นนี้

ถือว่า เค้าจบปริญญาชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบ

วันนี้ คาบนี้ สอนนักเรียน ม. 1 แค่เรื่องง่ายๆ ประเด็นเดียว คือ พับใบเตยเป็นดอกกุหลาบ

ถ้าเค้าทำได้ อย่างคงทนถาวร และนำไปใช้ในโลกนอกโรงเรียน เค้าสามารถใช้ประโยชน์ ตั้งแต่

เรื่องในครอบครัว ยกตัวอย่าง การนำไปบูชาพระ การดับกลิ่นในรถ การดับกลิ่นในห้องนอน

แถมยังให้กลิ่นที่หอมมากขึ้น และเป็นกลิ่นที่ปลอดภัย มาจากธรรมชาติ ฯลฯ

หรือ นำไปประกอบอาชีพ เป็นงานอดิเหรก โดยทำจำหน่าย เป็นการหารายได้ช่วยเหลือ

ครอบครัวได้ หรือ ทำแล้ว เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในเทศกาลต่างๆ ประหยัดเรื่องความสวยงาม

ด้านสถานที่ ไปได้มากมายทีเดียว หรือนำไปเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการจัดตกแต่งสถานที่

ก็ทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้มากทีเดียว

แม้จะเป็นเด็ก ตัวเล็กๆ เลยลองให้เค้าทำให้ได้เป็น รายบุคคล โดยให้ลองทำ สาธิตให้ดูมาสองคาบ

แล้ว และให้เพื่อนที่เป็น จับกลุ่มสอนกันเองแล้วนอกเวลา

มีคลิปและภาพเพิ่มเติมอีกมากมาย ที่ลิงค์นี้

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558
# หัวใจบอกว่า..ง่ายจริงๆเลยนะ # ภาพที่ได้เป็นดังที่เห็น

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2015/12/16/entry-2

ลำบู.กิตติญาณี หิริศักดิ์สกุล's photo.

รายละเอียดประเภทและเกณฑ์การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

u1 u2

 

ายละเอียดประเภท และเกณฑ์ การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63 ปี 2556 คลิ๊กดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้
http://www.sillapa.net/home/wp-content/uploads/2013/06/job.pdf

http://www.sillapa.net/home/

นางเอก….ของครู

คาบสอนวันนี้ เป็นวิชาเกี่ยวกับโครงงาน  ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  จากสิ่งที่ได้เห้นที่เป็นปัญหา  แล้วพยายามหาทางแก้ไข

ก็มีหลายกลุ่มทีเดียว  ที่น่าสนใจ  ….ครูจะพยายามนำมาเล่าเรื่อยๆนะคะ

…………………………………………………….

ครูนั่งดูสภาพความเป็นธรรมชาติ  ที่นักเรียนพยายามตั้งใจรายงานโครงงานของตนเอง

นั่งดูด้วยความสุขใจอย่างยิ่ง  เค้าคิดประดิษฐ์กล่องเหลือใช้  มาแยกขยะในห้องเรียน  คิดรณรงค์ให้ผู้อื่นทำตามด้วย

และการคิดของเขา  คิดท่ามกลางความสุขของหัวใจ    เต็มใจทำ  ตั้งใจทำ

 

การคิดในสิ่งดีๆเชิงบวก  จากเยาวชนตัวน้อยๆวันนี้  ครูคิดว่า  คงพยุงไม่ให้โลกป่วยไปมากกว่าเดิมมากกว่านี้

ลองชมคลิปด้านล่างดูนะคะ  ครูบอกเค้าว่า …

.”  ครูถ่ายคลิป   ให้เอาไหม “

เค้าพยักหน้าพอใจ  แล้วถามต่อว่า  หนูจะพูดแนวไหนดี  ตามธรรมชาติ  พูดตามใจคิด  ก็จะออกมาดีเอง

ครูบอกเค้าว่า  แนวไหนก็ได้  ตามใจที่คิดอยากจะทำ  พูดไปเลย   วันนี้หนูคิดได้อย่างนี้

มีจิตสาธารณะ  คิดอนุรักษ์ในโรงเรียน  ครูหวังว่าวันข้างหน้า  หนูคงคิดอะไรเชิงอนุรักษ์ได้ดีกว่านี้ได้ดีทีเดียว

เชื่อไหม……………………………

ผลงานของนักเรียน  วิชา ง 30106  โครงงาน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

 

คลิ๊กชมรายละเอียด  และชมคลิปได้จากลิงค์นี้

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2013/06/04/entry-2

# ใครทีขาดระเบียบวินัยมากก… ต้องดูภาพและคลิปสดๆนี้ ##

 

ช่วงสองสามวันนี้  มีสมาชิกใหม่เข้ามาอยู่ในบ้าน   เห็นแล้วอดที่จะเก็บภาพมาฝากไม่ได้นะคะ

 

 

ว่ายไปทางเดียวกัน   สีแวววาวงดงามมากค่ะ

 

 

ว่ายไปทางเดียวกัน  ไปเป็นฝูงอย่างเป็นระเบียบทีเดียวค่ะ  ใครที่ขาดความเป็นระเบียบ

ขาดความสามัคคี  ต้องดูภาพนี้  นะคะ  555   ธรรมชาติ  สอนเค้ามาดีจังเลย

 

 

ดูนะคะ  ยังกะว่ายเข้าแถวทีเดียว  ถ้านั่งสังเกตเค้าว่ายน้ำ  สั๊กหนึ่งชั่วโมง  จะเห็นว่ายตามๆกันอย่างนี้ตลอด

ขณะที่ครูถ่ายภาพมา  เค้าอยู่ในอ่าง  ว่ายในอ่างนะ  อย่าเพิ่งนึกว่าครูไปจับเค้าเข้าแถวหรือเปล่า  สุดยอดของ

การว่ายอย่างเป็นระเบียบจริงๆ

 

 

..

 

 

..

 

 

ใครอยากทราบว่า  ปลาเทวดา  เป็นอย่างไร  มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง  โปรดอ่านข้อมูลจากด้านล่างนะ

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

น้องปลาเทวดา   เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองค่ะ    ถ่ายมาฝากกันนะ…

 

..

 

.

ขอขอบคุณเพลง Love is blue  จากยูทูบ

 

อ้างอิงข้อมูล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2

..

http://home.kku.ac.th/pracha/Angel%20Fish.htm

.

****

ถ้าดูคลิบและฟังดพลงไม่ได้   สามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงค์นี้นะคะ

 

http://www.oknation.net/blog/roungkaw/2013/04/29/entry-2

ใบความรู้เรื่อง ปฏิสัมพันธ์ของครอบครัว

b4

ความหมายของครอบครัว

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 (2525: 167) ได้ให้ความหมายของครอบครัวไว้ว่า หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยาและบุตร เป็นต้น

ความหมายของครอบครัวในเชิงสหสาขาวิทยา

1) ในแง่ชีววิทยา  ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่เกี่ยวพันกันทางสายโลหิต เช่น สามี  ภรรยา มีบุตร บุตรเกิดจากอสุจิของบิดาผสมกับไข่สุกของมารดา  ฉะนั้น บิดามารดากับบุตรจึงเกี่ยวพันทางสายโลหิตแล้วแต่โครโมโซมและยีนที่บุตรได้รับมาจากทั้งบิดาและมารดา (ทวีรัสมิ์ ธนาคม, 2518)

Continue reading