การพูดในที่ชุมนุม

  การพูดในที่ชุมนุม
ผู้เขียน เดล คาร์เนกี้
เรียนรู้เทคนิค “การพูดในที่ชุมนุม” ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความกล้าที่จะพูดต่อหน้าผู้อื่นเป็นจำนวนมากได้อย่างไม่สะทกสะท้าน สามารถพูดได้อย่างกระชับและรวบรัดใจความได้ ไม่เยิ่นเย้อ และไม่ทำให้ผู้ฟังเกิดความเบื่อหน่าย ที่สำคัญยังบอกถึงวีธีการพัฒนาตนเองให้ลึกซึ้งลงไปอีกขั้นที่เรียกว่า “ขั้นอบรมครู” ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจับความคิด ความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นได้ทันที ว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปนั้นจริงๆ แล้ว เขาคิดอะไรอยู่! คุณจะทำแบบนั้นได้อย่างไร? ตำตอบมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้