การประดิษฐ์พานพุ่ม จากใบไม้ใบตอง

   

    รวมเทคนิคการประดิษฐ์พานพุ่มจากใบไม้และใบตอง หลากหลายรูปแบบด้วยกัน ในเล่มจะสอนวิธีการพับเป็นกลีบรูปแบบต่างๆ จนถึงการรวมเป็นชิ้นงาน โดยได้อธิบายวิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบสวยงาม ซึ่งคุณสามารถนำไปประยุกต์ประดิษฐ์เป็นงานชิ้นใหม่ในแบบที่คุณต้องการได้อีกด้วย