คุยเฟื่องเรื่องสามก๊ก

 

“คุยเฟืองเรื่องสามก๊ก”
 โดย : โกวิทย์ ตั้งตรงจิตร

“สามก๊ก” เป็นทั้งตำรับแห่งการบริหาร การปกครอง การใช้คน การผูกใจมิตรและการสร้างศัตรู และยังเป็นแหล่งแห่งคุณธรรมน้ำมิตร นับว่าเป็นวรรณกรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้ครบถ้วน และเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายในแบบฉบับของ คุณโกวิทย์ ตั้งตรงจิตร สนุก และมีแง่คิดผสมกับความรู้สึกของผู้เขียน