โรงเรียนทุ่งมะพร้าวศึกษาดูงาน

โรงเรียนทุ่งมะพร้าวจังหวัดพังงาศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

DSC02587 DSC02585