เชิญ บริจาคหนังสือ “หนังสือเพื่อน้อง”

เชิญ บริจาคหนังสือ “หนังสือเพื่อน้อง” ได้ที่ห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป