วิทยาลัยเทคนิคตะกั่วป่า ศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

DSC02328 DSC02330 DSC02335 DSC02336 DSC02339 DSC02338 DSC02351 DSC02348 DSC02350

วิทยาลัยเทคนิคตะกั่วป่า สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ทัศนศึกษาดูงานห้องสมุดโรงเรียนสุราษฎร์ธานี