อาชีพในอาเซียน

อาชีพอิสระในอาเซียน
ผู้เขียน โสภาพรรณ 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ภูมิภาคแห่งนี้จึงไร้รอยต่อ
แรงงานฝีมือมีอิสระในการจะเลือกงานที่ตนเองถนัด
โอกาสทองจึงเปิดสำหรับคนขยันและมีฝีมือ
และเราในฐานะคนไทยมีฝีมือ โอกาสจึงมากมายมหาศาล
รายละเอียดอาชีพอิสระนับร้อยในหนังสือเล่มนี้
เลือกให้เหมาะกับตัวคุณ และประเทศศักยภาพให้เต็มฝีมือ!!