หนังสือสู่ชุมชน

หนังสือสู่ชุมชนในงานนิทรรศการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเพื่อเข้าสู้ประชาคมอาเซียน

DSC02388 DSC02389 DSC02390 DSC02398 DSC02391 DSC02449 DSC02418