ทำดอกไม้จากเชือกพลาสติก

ทำดอกไม้จากเชือกพลาสติก

DSC02571 DSC02572 DSC02575 DSC02574