กิจกรรม

[nggallery id=2 template=galleryview images=0]

แข่งขันทักษะ

[nggallery id=1 template=galleryview images=0]

ความหมาย

ความหมายของนาฏยศัพท์

นาฏยศัพท์หมายถึงศัพท์เฉพาะในทางนาฏศิลป์ เป็นชื่อของลักษณะท่ารำของไทยนาฏยศัพท์ที่ใช้กันเกี่ยวกับท่ารำไทยนั้น
มีมาก ถ้าแยกตามลักษณะของการใช้จะแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ

go_Move_L

Continue reading

นาฏศิลป์สร้างสรรค์

นาฏศิลป์ไทย

ให้นักเรียนอ่านประวิตินาฏศิลป์ไทย  ได้ที่นี่