ทำแผนปฏิบัติการ

โรงเรียนสุราษฎณ์ธานีขอเชิญครูและบุคลากรทุกท่านประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมครูลำยอง