เชิญร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่าส.ธ.ม.6รุ่นแรก

ขอเชิญเพื่อนๆทุกคนร่วมงานสังสรรค์ศิษย์เก่า ส.ธ. ม.6รุ่นแรก

ณ โรงแรมนิภา วันที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 17.00น เป็นต้นไป

52