ประวัติ

เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลผลา  เกิดเมื่อพุธที่  25 สิงหาคม 2508  ภูมิลำเนาเดิม บ้านละไม

อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นลูกคนที่สี่ของครอบครัว ในจำนวนพี่น้อง 6คน

เริ่มเรียนอนุบาล ป้าดา ( ร.ร.จ้างในสมัยนั้น) จบ ป.6 จาก ร.ร.วัดละไม  เกาะสมุย

จบ ม.3 จาก ร.ร.เกาะสมุย  จบ ม.6 จาก ร.ร.สุราษฎร์ธานี  จบปริญญาตรี จาก มศว.สงขลา

ปัจจุบันมีครอบครัว มีลูกสาว 2 คน  ทำงานที่ ร.ร.สุราษฎร์ธานี