ดูVDOการบวกลบจำนวนเต็ม

วีดีโอประกอบการเรียน เรื่องการบวกลบจำนวนเต็มโดยชลิต แพฟืน