การบวกจำนวนเต็ม

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการบวกจำนวนเต็ม  เปิดอ่าน