มี.ค. 21

การบวกจำนวนเต็ม

ให้นักเรียนศึกษาเรื่องการบวกจำนวนเต็ม  เปิดอ่าน