การเขียนร้อยกรอง : แผนผังกลอนสุภาพ หรือกลอนแปด


ตัวอย่างคำประพันธ์

ตัวอย่างที่ ๑

กลอนสุภาพพึงจำมีกำหนด                       กลอนหนึ่งบทสี่วรรคกรองอักษร
วรรคละแปดพยางค์นับศัพท์สุนทร                     อาจยิ่งหย่อนเจ็ดหรือเก้าเข้าหลักการ
ห้าแห่งคำคล้องจองต้องสัมผัส                        สลับจัดรับรองส่งประสงค์สมาน
เสียงสูงต่ำต้องเรียงเยี่ยงโบราณ                     เป็นกลอนกานท์ครบครันฉันท์นี้เอย

( ฐะปะนีย์ นาครทรรพและ ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ ประพันธ์ )

ตัวอย่างที่ ๒

อยากเขียนกลอนได้ฉ่ำเหมือนน้ำผึ้ง                     อ่านแล้วซึ้งซาบสุขทุกอักษร
ให้รื่นรวยรินรสทุกบทกลอน                                 จนสะท้อนสะท้านจิตมิตรทุกคน  

เพื่อผู้อ่านอ่อนไหวหัวใจหวิว                                ราวช่อหลิวลู่โอนคราวโดนฝน
แต่ครั้นลองรื้ออดีตออกคิดค้น                               มีสักหนไหมอารมณ์เคยสมจินต์

(ฟ้อง : เกษมสุข บุณยมาลิก)