๙-๑๓ ธ.ค.๕๕ เที่ยวเขมรครั้งนี้ไม่มีนิราศ

เพราะความเหนื่อยล้าและเพราะการบรรยายที่ละเอียดยิบตลอดการเดินทาง จึงทำให้ไม่มีช่วงเวลาเบื่อหรือว่างพอที่จะเขียนนิราศได้   มีเพียงภาพประทับใจ  และเรื่องราวที่ความทรงจำระยะสั้นพอจะเก็บได้เท่านั้น

ชมภาพได้จากลิงก์ต่อไปนี้ค่ะ   >> ดูภาพไปเที่ยวเขมร

kamair01