๘ ธันวาคม ๒๕๕๕

ครูลำยอง

กลบทเสือซ่อนเล็บ

 

กลบทเสือซ่อนเล็บ

วันวิญญาณกาลแปดสี่ชีวินสูญ

วันอาดูรเขียว-ชมพูครูอาสัญ

วันรำลึกวันซาบซึ้งจึงรำพัน

วันศิษย์ร่วมจิตผันวันศิษย์มา

ยังคงชื่นชมครูผู้คงยศ

รอยหวนไห้กำสรดยังหวนหา

คำขับขานสดุดีที่ขับมา

ย้ำจิตว่าครูลำยองครองจิตชน

ครูภาทิพ

วันวิญญาณสดุดี