ครูภาทิพ

 

 

 

แอ่วลาว ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กับครูอาวุโส

 

 นิราศอ้อมกอด

 

เที่ยวแม่ฮ่องสอน ๙-๑๖ ธันวาคม๕๒

 

๒๒-๒๙ เม.ย.๕๓ เที่ยวสวิสซ์

 

๒-๑๔ พ.ค.๕๓ เที่ยวสวีเดน