ประวัติครูมลิวัลย์

20313        ครูมลิวัลย์ อุดมพันธ์

ภูมิลำเนา  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต การมัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา)

อาชีพ  รับราชการ

สถานที่ทำงาน  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความสนใจ  ข่าวสารบ้านเมือง แหล่งท่องเที่ยว ธรรมะ

ยามว่าง  อ่านหนังสือ   ท่องเที่ยว

สัตว์ที่ชอบ  สุนัข แมว

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด จะได้ไม่มีคำว่าเสียใจ

ความรัก รักตนเอง ครอบครัว ญาติมิตร และมวลมนุษยชาติ