13 มีนาคม วันช้างไทย

ช้างเคยเป็นสัญลักษณ์บนธงชาติไทย ก่อนจะมีการเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์ในสมัยรัชกาลที่ 6

การที่ไทยให้ความสำคัญแก่ช้าง เพราะช้างเป็นสัตว์สำคัญที่ใช้ในการรบในอดีต เป็นทั้งช้างทรง

ช้างที่เป็นกองกำลังต่อต้านข้าศึกก่อนทหาร ทำให้ทหารต้องล้มตายเพื่อชาติ และช้างเผือกยังเป็นสัตว์ที่แสดงความมีบารมีของพระมหากษตริย์อีกด้วย  คนไทยจึงมีความรู้สึกว่าช้างมีพระคุณต่อชาติบ้านเมือง และควรกตัญญูกับมันแทนที่

จะพามันเร่ของทาน

ครูมลิวัลย์