ประวัติเจมส์… ครับ…..อิอิอิ

 

150410_439710296097137_2069231962_n 264493_158489260885910_6584821_n น้าเจม2

 

นายทรงพล  คล้ายเพชร

ครู คศ. 2  วิทยฐานะชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ