รูปการ์ตูน

[nggallery id=1 template=galleryview images=0]

VDO การเปลี่ยนแปลงการเมือง2475

VDO กบฏแมนฮัตตัน

VCD ติวรัฐธรรมนูญ 2550

VDO ศัพท์กฎหมายเบื้องต้น

ดู VDO กฎหมายเบื้องต้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

นักเรียน..จร้า….อ่านข้อควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่นี่นะจ๊ะ  คลิกนะตรงนี้จ๊ะ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

     ๑. กฎหมาย คืออะไร 
ความหมายของกฎหมาย กฎหมายคือข้อบังคับของรัฐาธิปัตย์ ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมของพลเมือง หากใครฝ่าฝืน จะถูกลงโทษ
รัฐาธิปัตย์ คือ ผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐ (ของประเ่ทศไทยรัฐาธิปัตย์ แบ่้งออกเป็น 3 ฝ่ายได้แก่ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ แต่ละฝ่ายก็จะมีอำนาจสูงสุด เฉพาะ
ด้านของตนเท่านั้น สรุปก็คือรัฐาธิปัตย์ของไทย ก็มีด้านบริหาร บัญญัติและตัดสิน นั่นเอง)
โทษ สำหรับโทษจะมีโทษทางอาญา กับโทษทางแพ่ง โทษทางอาญามี ๕ ขั้น(สถาน) ได้แก่ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน สำหรับโทษทางแพ่ง ก็คือการชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ซึ่งเรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” ซึ่งมีหลายลักษณะจะได้กล่าวในลำดับต่อไป Continue reading

สังคมศึกษา ครูทรงพล คล้ายเพชร