ณัฐกานต์ เดชวงษา

Author's posts

พ.ค. 20

AFS เขต สุราษฎร์ธานี แจ้งกำหนดการและวิธีการรับสมัครนักเรียนทุนระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

1.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2558 นักเรียนกรอกใบ …

Continue reading

มี.ค. 17

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมน …

Continue reading

ก.พ. 04

มหกรรมการแสดงแสงสีเสียงนานาชาติ 4 มิติ พระนเรศวรมหาราช โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

More >>

ก.ค. 03

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ AFS รุ่นที่ 54

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรร …

Continue reading

มิ.ย. 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ AFS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอ …

Continue reading

มิ.ย. 12

ประกาศผลสอบข้อเขียน AFS รุ่นที่ 54 ( พ.ศ. 2558 – 2559 )

ประกาศผลสอบข้อเขียน  โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา …

Continue reading

พ.ค. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน AFS

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม …

Continue reading

เม.ย. 03

สรุปกิจกรรมวิชาภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2556

     

ก.พ. 07

สรุปกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภ …

Continue reading

ก.พ. 05

สรุปผลการแข่งขัน Southern EP Open House 2013

รายการ ชื่อ – สกุล ผลรางวัล Science Math Quiz Level 3 1 …

Continue reading