พ.ค. 20

AFS เขต สุราษฎร์ธานี แจ้งกำหนดการและวิธีการรับสมัครนักเรียนทุนระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

1.วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2558 นักเรียนกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.afsthailand.org หรือ www.afsglobal.org/tha-admission (แนะนำให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม THA Admission Registration System for Applicants ก่อน)
2.วันที่ 11 – 24 พฤษภาคม 2558. นักเรียนยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ที่โรงเรียนของนักเรียนหรือที่ศูนย์ประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือก
ผู้ที่รับใบสมัครจากนักเรียนกรุณาลงชื่อตัวบรรจงในช่อง “ผู้รับเงิน” แล้วคืนใบสมัครส่วนที่ 2 ให้นักเรียนเป็นหลักฐานในการสมัครและนำมาในวันสอบข้อเขียน
3.วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558 ผู้ประสานงานเอเอฟเอสโรงเรียนนำใบสมัครส่วนที่ 1 ของนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ส่งผู้ประสานงานเอเอฟเอสเขตเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ (ศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรมสำหรับอาสาสมัครได้ที่ www.afsglobal.org/tha-admission-admin)
4.วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและสถานที่สอบ
5.วันที่ 31 พฤษภาคม 2558 สอบข้อเขียน ประกาศให้นักเรียนทราบโดยทั่วกัน
*****lสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บเพจ AFS Suratthani Chapter