พฤษภาคม 2013 archive

พ.ค. 30

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระ

บันทึกการประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้ง …

Continue reading

พ.ค. 16

โครงการเยาวชน AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่น 53 (พ.ศ.2557-2558)

😆 โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรร …

Continue reading