มี.ค. 17

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยน วัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปีรุ่นที่ 55 (พ.ศ.2559-2560)

ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.-27 พ.ค.58

poster_yp16__1024_

รายละเอียด >>>คลิก<<<