ก.พ. 07

สรุปกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556

IMAG0962

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ม.1 (Enrich English and Technology : EET)

เมื่อวันที่29 – 30 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมดิโอวาเล่ย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี


968961_10203086059663341_66805229_n 1609875_10203086072783669_1884645128_n 

1621723_10203086060423360_872287078_n 1623576_10203086070463611_1050937998_n 1653921_10203086063663441_1339748884_n 1660975_10203086076583764_1113451224_n 1743736_10203086069543588_1983656667_n 1897027_10203086065463486_543613986_n1779804_10203086061423385_528552879_n

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาสอนภาษาให้น้อง  เมื่อวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาลาน อ.เมือง จ.สตูล

โดยมีนักเรียนโครงการ Gifted – English ม. 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน 

 

10000241_10203278106864401_1091865831_n 1937993_10203278106024380_68860178_n