พ.ค. 30

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน AFS

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ.2558-2559)
สนามสอบโรงเรียนสราษฎร์ธานี  วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 – 11.30 น.

รายชื่อู้มีสิทธิ์สอบ คลิกที่นี่