มิ.ย. 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการ AFS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ.2558-2559)

สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี วันที่ 22 มิถุนายน 2557

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ AFS คลิกที่นี่! <<