ก.ค. 03

ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการ AFS รุ่นที่ 54

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ  ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2558-2559)

เขตสุราษฎร์ธานี (โรงเรียนสุราษฎร์ธานี)

ประกาศผล การสอบคัดเลือก >> คลิก <<