ผลการแข่งขัน Impromptu Speech

DSC01888

ขอแสดงความยินดีกัีบเด็กชายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้อง 12 ที่ได้เดินทางไปแข่งที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดั

Facebook English Program

ทางโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ได้จัดทำแฟนเพจขึ้น โดยนักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง สามารถเข้าไปกด ไลค์เพื่อติดตามข้อมูลได้ที่  www.facebook.com/epstschool

ประกาศการเรียนเตรียมความพร้อมของโครงการ EP

การเรียนเตรียมความพร้อมของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 – ม.3 จะเริ่มเรียนในวันที่ 2 – 3 , 8 – 10 พ.ค. 2556 เวลา 08.00 น. ณ อาคาร 5 (วรรณทัศน์) นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

English Camp M.1 , M.3

[slideshow id=3] ประมวล ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษณ หาดบ้านกรูด เบวิว บีช รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์  เมื่อวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2556

 

 

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

[slideshow id=1 ]        ประมวลภาพกิจกรรม การเดินทางไปศึกษาดูงานของนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2556  

Southern EP Open House 2012

[slideshow id=2] โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Southern EP Open House 2012 ในวันที่       30 – 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต