English Camp M.2

ประมวล ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2556

IMAG0996 IMAG0850 IMAG0871   IMAG0886IMAG0882IMAG0877IMAG0919IMAG0891 IMAG0899 IMAG0901 IMAG0905 IMAG0909  IMAG0922  IMAG0941IMAG0937 IMAG0939  IMAG0925IMAG0947 IMAG0953 IMAG0956 IMAG0672 IMAG0652 IMAG0658 IMAG0660 IMAG0662 IMAG0669   IMAG0678 IMAG0691 IMAG0693 IMAG0694IMAG0700IMAG0708IMAG0709IMAG0712IMAG0713IMAG0719IMAG0735IMAG0671IMAG0696       IMAG0726    IMAG0730IMAG0748  IMAG0775IMAG0753IMAG0743IMAG0759 IMAG0760 IMAG0765 IMAG0770 IMAG0812 IMAG0813_1 IMAG0816IMAG0778IMAG1012IMAG1020