English Camp M.1

ประมวล ภาพกิจกรรมการเข้าค่ายภาษอังกฤษนักเรียนโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

ณ ขนอม ซันไรส์ บีช รีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 – 9 ตุลาคม 2556

IMAG0516 IMAG0515 IMAG0514 IMAG0502  IMAG0491 IMAG0486 IMAG0446 IMAG0441 IMAG0435 IMAG0429 IMAG0427 IMAG0421 IMAG0396 IMAG0649 IMAG0517 IMAG0518 IMAG0526 IMAG0533IMAG0496IMAG0551 IMAG0549 IMAG0544 IMAG0543 IMAG0538  IMAG0531 IMAG0528 IMAG0554  IMAG0561IMAG0569 IMAG0564 IMAG0556IMAG0645