แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประกาศใช้แบบฟอร์มบันทึกข้อความการจัดซื้อจัดจ้าง ใหม่
กำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม บันทึกขอซื้อ-จ้าง.ล่าสุด 2560

แบบฟอร์ม บันทึกขอซื้อ-จ้าง.ล่าสุด 2560