รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

คลิกดูรายละเอียด>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
รับสมัครระหว่าง วันที่ 12-20 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี