โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 26 ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงพลอยรัตน์ จิตต์แก้ว ห้อง ม.2/5 เด็กชายภานุพงศ์ ฉิมชูทอง ห้อง ม.2/6 นายการันตี ชัยรัตน์ ห้อง ม.3/5 ครูผู้ฝึกซ้อม นายภาณุมาศ ชุมแสง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่งขันในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 ณอาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดโดยสโมสรไลออนส์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี